Høring - Oslo 2014: Studieplan for profesjonsstudiet i medisin

20. juni 2013

Høringsfrist 06.08.2013

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Øydis Rinde Jarandsen Medisinsk fagavdeling