Høring - Utkast til policynotat om ledelse i sykehus

14. juni 2013

Høringsfrist 04.09.2013

Fristen er utløpt

Legeforeningen sender utkast til policynotat om ledelse i sykehus på intern høring i organisasjonen.

Legeforeningens mål er at helsetjenesten skal ledes så godt som mulig. Ledelse har stor betydning for resultatene som oppnås, for arbeidsmiljø og for kvalitet i pasientbehandlingen. Vi mener det viktigste ledergrepet i sykehus nå er å satse på de lederne som er nærmest pasienten. Disse lederne er avgjørende å kunne gi helsetjenester av høy kvalitet, trygghet og tillit.

Saksbehandler

Gorm Hoel | Samfunnspolitisk avdeling