Høring – veileder for transfusjonstjenesten

23. mai 2013

Høringsfrist 07.08.2013

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Audun Fredriksen Medisinsk fagavdeling