Intern høring - statusrapport 2013 om nasjonal sykehusplan og sentrale temaer i sykehuspolitikken

08. mars 2013

Høringsfrist 08.04.2013

Fristen er utløpt

Høringsgrunnlag

Utkast til statusrapport 2013 om nasjonal sykehusplan sendes nå på høring i foreningsleddene. Rapporten tar opp sentrale temaer i sykehuspolitikken, som sykehusstruktur, styringsmodell, økonomi og investeringer i sykehusbygg og medisinskteknisk utstyr.

Legeforeningens politikk, som det redegjøres for i statusrapporten, er oppsummert i korte, tydelige punkter. Vi tar gjerne imot forslag til hvordan budskapet i disse punktene kan gjøres tydeligere.

Saksbehandler

Anne Ringnes Samfunnspolitisk avdeling