Høring – forslag til endringer i blåreseptforskriften

08. mars 2013

Høringsfrist 06.04.2013

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Lars Duvaland | Avdeling for jus og arbeidsliv