Intern høring - Rapport om tillitsvalgtopplæringen - Økonomimodeller

25. februar 2013

Høringsfrist 09.04.2013

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Jon Ole Whist Avdeling for jus og arbeidsliv