Intern høring - Landsstyremøte 2015 – frist for innmelding av ordinære saker, Sak 9 Aktuelle saker og tema for helsepolitiske debatt

22. desember 2014

Høringsfrist 28.02.2015

Fristen er utløpt

Høringsgrunnlag

Legeforeningens landsstyremøte avholdes 27.-29. mai 2015, Scandic Nidelven hotell, Trondheim med Sør-Trøndelag legeforening som medarrangør.

Frist for å fremme ordinære saker, Sak 9 Aktuelle saker samt forslag til tema og vinkling av helsepolitisk debatt er satt til tre måneder før landsstyremøtet, dvs. 27.2.2015.

Flere saker som skal behandles i landsstyremøtet 2015 er allerede i høringsprosess i foreningen. Videre skal det gjennomføres valg, samt at det skal vedtas nytt arbeidsprogram og prinsipprogram. Basert på innspillene som kommer vil sentralstyret foreslå en sakliste for landsstyret, tidsrammen for møtet tatt i betraktning.

Aktuelle saker
Landsstyret har tidligere gitt tilbakemelding på at de ønsker at sakene som behandles under sak 9 skal være saker der det utvikles politikk.

Helsepolitisk debatt
Sentralstyret ønsker å finne et tema for den helsepolitiske debatt som kan ses i sammenheng med at det er kommunevalgkamp i 2015. En mulighet er å velge en lokal vri for å belyse utvikling av primærhelsetjenesten og effektene av samhandlingsreformen inklusive legevakt og psykiatri. Her kan det være mulig å få til en blanding mellom korte faglige innlegg med påfølgende paneldebatt.

Innspill til saker og tema for debatt og helsepolitisk debatt lastes inn som høringssvar på legeforeningen.no.

Saksbehandler

Anne Torill Nordli Generalsekretærens stab