Intern høring - Landsstyremøte 2015 – innmelding av lovendringsforslag

22. desember 2014

Høringsfrist 28.01.2015

Fristen er utløpt

Høringsgrunnlag

Legeforeningens landsstyremøte avholdes 27.-29. mai 2015, Scandic Nidelven hotell,Trondheim med Sør-Trøndelag legeforening som medarrangør.

Frist for å melde lovendringsforslag er i henhold til Legeforeningens lover fire måneder før landsstyremøte, dvs. 27.1 2015.

Saksbehandler

Anne Torill Nordli Generalsekretærens stab