Intern høring - Landsstyremøte 2015 – innmelding av lovendringsforslag

22. desember 2014

Høringsfrist 28.01.2015

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Anne Torill Nordli Generalsekretærens stab