Intern høring - Forslag på kandidater ved valg av president, visepresident og sentralstyremedlemmer på landsstyremøtet 2015 i Trondheim

22. desember 2014

Høringsfrist 19.04.2015

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Trond Egil Hansen