Intern høring - Fastsettelse av medarrangør for landsstyremøte i 2017

12. november 2014

Høringsfrist 21.03.2015

Fristen er utløpt

Høringsgrunnlag

Sentralstyret vedtok i møte 21.10.2014 iverksettelse av prosess for å finne medarrangør for landsstyremøte i 2017. Det anbefales at møtet avholdes i tidsrommet tirsdag 30.5 - torsdag 1.6.2017.

Sentralstyret ber organisasjonsleddene om forslag på sted og lokal arrangør.

Fast praksis for arrangement av landsstyremøtene er at det hvert annet år i år søkes medarrangør fra avdelingene.

Vedlagt følger oversikt over tidligere avholdte landsstyremøter.

Saksbehandler

Anne Torill Nordli Generalsekretærens stab