Intern høring - Fastsettelse av medarrangør for landsstyremøte i 2017

12. november 2014

Høringsfrist 21.03.2015

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Anne Torill Nordli Generalsekretærens stab