Intern høring - Landsstyresak - forslag til endring i foretningsorden for landsstyremøtet 2015

23. oktober 2014

Høringsfrist 21.12.2014

Fristen er utløpt

Høringsgrunnlag

Sentralstyret vil med bakgrunn i erfaringer fra landsstyremøtene de senere år, senest i Oslo 2014, foreslå endringer i landsstyrets forretningsorden på flere punkter. Det foreslås endringer og klargjøringer av reglene innenfor en rekke punkter.

De delene av endringsforslaget som gjelder permisjoner har også betydning for sekretariatets håndtering av landsstyremøtet i forkant av møtet.

Det gjøres oppmerksom på at det også er foreslått lovendringer som angår landsstyremøtene, som sendes ut som egen høringssak.

Les brevet og vedlegget til foreningsleddene på høyre side

Saksbehandler

Bjørn Ove Kvavik Avdeling for jus og arbeidsliv