Intern høring - Landsstyresak - forslag til endring i foretningsorden for landsstyremøtet 2015

23. oktober 2014

Høringsfrist 21.12.2014

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Bjørn Ove Kvavik Avdeling for jus og arbeidsliv