Høring fra Statens legemiddelverk - Endring av reseptgruppe for pregabalin

10. september 2014

Høringsfrist 03.10.2014

Fristen er utløpt

Høringsgrunnlag

Legeforeningen har mottatt høring fra Statens legemiddelverk. Etter råd fra Bivirkningsnemnda foreslår Legemiddelverket å flytte pregabalin fra reseptgruppe C til reseptgruppe B.

Legemiddelverket mener at det foreligger tilstrekkelig dokumentasjon til å oppfylle betingelsene for å plassere pregabalin i reseptgruppe B (Se Legemiddelverkets vurdering i eget høringsbrev). Ifølge Legemiddelverket vil plassering i reseptgruppe B tydeliggjøre risikoen for misbruk og avhengighet, både for forskriver og pasient. Endring av reseptgruppe vil ikke ha noen betydning for de pasientgruppene som dekkes av generell refusjon via blåreseptordningen. Det vil imidlertid kunne ha konsekvenser for pasienter der det er aktuelt å søke om individuell refusjon. Endringen bør varsles i god tid av hensyn til pasienter som har fått innvilget individuell refusjon. Legemiddelverket foreslår derfor at endringen trer i kraft 1.juni 2015.

Saksbehandler

Hedda Maurud Medisinsk fagavdeling