Høring fra Statens legemiddelverk - Endring av reseptgruppe for pregabalin

10. september 2014

Høringsfrist 03.10.2014

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Hedda Maurud Medisinsk fagavdeling