Høring fra Statens legemiddelverk - Endring av reseptgruppe for pregabalin

10. september 2014

Høringsfrist 03.10.2014

Fristen er utløpt

Saksbehandler

Hedda Maurud Medisinsk fagavdeling