Høring - Nasjonale prosedyrer for nødetatenes samvirke ved pågående livstruende vold (PLIO)

08. juli 2014

Høringsfrist 29.08.2014

Fristen er utløpt

Saksbehandler

Kari Schrøder Hansen Medisinsk fagavdeling