Høring - endring av forskrifter om eigendel og refusjon for vaksenpsykiatrisk poliklinisk verksemd og poliklinisk tverrfagleg spesialisert handsaming av rusmiddelavhengnad

02. juli 2014

Høringsfrist 02.08.2014

Fristen er utløpt

Saksbehandler

Stine Kathrin Tønsaker Avdeling for jus og arbeidsliv