Fra Akademikerne: Høring - sektorselskaper som effektive redskap i sektorpolitikken

14. mars 2014

Høringsfrist 07.04.2014

Fristen er utløpt

Saksbehandler

Bjørn Ove Kvavik Avdeling for jus og arbeidsliv