Fra Akademikerne: Høring - sektorselskaper som effektive redskap i sektorpolitikken

14. mars 2014

Høringsfrist 07.04.2014

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Bjørn Ove Kvavik Avdeling for jus og arbeidsliv