Intern høring - statusrapport 2014 om nasjonal sykehusplan

07. februar 2014

Høringsfrist 21.03.2014

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Olve Moldestad Samfunnspolitisk avdeling