Intern høring – Retningslinjer for lindrende sedering i livets sluttfase

23. januar 2014

Høringsfrist 11.03.2014

Fristen er utløpt

Høringsgrunnlag

Legeforeningen, Rådet for legeetikk, publiserte i 2001 Retningslinjer for lindrende sedering til døende.

Retningslinjene var utarbeidet av en bredt sammensatt arbeidsgruppe som ble ledet av Reidun Førde, Rådet for legeetikk.  

Sentralstyret vedtok 18.3. 2013 opprettelsen av en arbeidsgruppe som skulle revidere retningslinjene. Arbeidsgruppen som ble oppnevnt har bestått av følgende medlemmer: Trond Markestad, Siri Brelin, Morten Laudal, Stephan Ore, Lars Johan Materstvedt, Ulf Kongsgaard, Sebastian von Hofacker og Reidun Førde (leder). Arbeidsgruppen har utarbeidet et kortfattet utkast, Retningslinjer for lindrende sedering i livets sluttfase, som er vedlagt her.  

Legeforeningen ber om synspunkter og kommentarer til innhold og formuleringer i dokumentet, og spesielt om tilbakemelding på at ordbruken i retningslinjenes tittel er endret fra lindrende sedering til døende til lindrende sedering i livets sluttfase.

 

Saksbehandler

Anne Sofie Torp Medisinsk fagavdeling