Intern høring – Retningslinjer for lindrende sedering i livets sluttfase

23. januar 2014

Høringsfrist 11.03.2014

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Anne Sofie Torp Medisinsk fagavdeling