Intern høring - Søknad om ny spesialforening – Norsk hjerneslagforening

03. juni 2015

Høringsfrist 11.08.2015

Fristen er utløpt

Høringsgrunnlag

Norsk hjerneslagforening (NSA) søkte 27. mars 2015 om godkjenning som spesialforening. Sentralstyret vurderer det slik at NSA oppfyller vilkårene etter § 3-9-1 i Legeforeningens lover for å bli godkjent som spesialforening.

I høringsbrevet fra Legeforeningen presenteres ordlyden i Legeforeningens lover om vilkår for godkjenning, blant annet foreningens medlemstall, krav til aktivitet og foreningens formål. Det gjøres også rede for hvorvidt Norsk hjerneslagforening (NSA) tilfredsstiller disse.

Saksbehandler

Bente Kvamme Avdeling for jus og arbeidsliv