Intern høring - Søknad om ny spesialforening – Norsk hjerneslagforening

03. juni 2015

Høringsfrist 11.08.2015

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Bente Kvamme Avdeling for jus og arbeidsliv