Intern høring - Landsstyresak - Legeforeningens samarbeid med andre

19. februar 2015

Høringsfrist 07.04.2015

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Gorm Hoel Samfunnspolitisk avdeling