Intern høring - Landsstyresak - forslag til endringer i lovenes 3-3-3 (2)

19. februar 2015

Høringsfrist 08.04.2015

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Bjørn Ove Ekern Kvavik Avdeling for jus og arbeidsliv