Høring – rapport om finansiering av universiteter og høyskoler

14. januar 2015

Høringsfrist 26.01.2015

Fristen er utløpt

Høringsgrunnlag

Akademikerne har fra Kunnskapsdepartementet mottatt til høring - rapport om finansiering av universiteter og høyskoler.

Utvalget har vurdert innretningen på dagens finansiering og kommer med konkrete anbefalinger om hvordan universiteter og høyskoler bør finansieres i fremtiden.

Kunnskapsdepartementet ønsker innspill til ekspertgruppens endringsforslag, dvs kap 6. "Fremtidens finansiering" og kap 7. "Andre anbefalinger».

Les om høringen fra Kunnskapsdepartementet her:    https://www.regjeringen.no/nb/dokumenter/finansiering-for-kvalitet-mangfold-og-samspill--nytt-finansieringssystem-for-universiteter-og-hoyskoler/id2358241/ 

OBS! Svarfristen må dessverre settes svært kort fordi Kunnskapsministeren har gitt saken unntak fra vanlige høringsfrister.

Saksbehandler

Øydis Rinde Jarandsen Medisinsk fagavdeling