Høring - endringer i EØS-forskriften om godkjenning av helsepersonell - gjennomføring av endringer i EUs yrkeskvalifikasjonsdirektiv

03. juni 2016

Høringsfrist 31.08.2016

Fristen er utløpt

Saksbehandler

Siri Næsheim Avdeling for jus og arbeidsliv