Høring - Innføring av automatisk frikort for egenandelstak 2 og avvikling av sykdomslisten i fysioterapiordningen m.m.

23. juni 2016

Høringsfrist 31.08.2016

Fristen er utløpt

Saksbehandler

Stine Kathrin Tønsaker Jus og arbeidsliv