Høring - Innspill til handlingsplan for bedre kosthold (2017–2021)

01. april 2016

Høringsfrist 28.04.2016

Fristen er utløpt

Høringsgrunnlag

Legeforeningen har mottatt høring fra Helsedirektoratet om innspill til handlingsplan for bedre kosthold (2017–2021).

Regjeringen har startet arbeidet med å lage en ny nasjonal handlingsplan for bedre kosthold. Handlingsplanen skal inneholde konkrete tiltak for å fremme et sunt og variert kosthold i befolkningen. Barn, unge og eldre er de viktigste målgruppene.

I handlingsplanen vil regjeringen blant annet løfte fram disse områdene:

  • Samarbeid med matvarebransjen
  • Kommunikasjon om et sunt og variert kosthold
  • Styrke praktiske ferdigheter i matlaging og skape mestring for alle
  • Gode mat- og måltidsordninger i skole og barnehage
  • Måltidsarenaer 

Helsedirektoratet ønsker innspill til videreutvikling av pågående arbeid, nye tiltak eller til nye innsatsområder.

Legeforeningen ber om innspill til aktuelle tiltak i barnehage, skole, arbeidsplassen, men også strukturelle tiltak som pris og avgiftspolitikk. I tillegg ber sekretariatet om forslag til hva helsetjenesten og helsepersonell kan bidra med.

Se også Legeforeningens policynotat Kosthold - sunne valg må gjøres enklere og statusrapporten om forebyggende og helsefremmende arbeid.

Les om høringen: https://helsedirektoratet.no/horinger/innspill-til-handlingsplan-for-bedre-kosthold-20172021  

Saksbehandler

Sara Underland Mjelva Samfunnspolitisk avdeling