Høring - Landsstyresak – utvalgsrapport – Tidsskriftets forhold til Legeforeningen som eier - intern høring

23. februar 2016

Høringsfrist 04.04.2016

Fristen er utløpt

Høringsgrunnlag

Landsstyret vedtok på landsstyremøtet 2015 at det skulle nedsettes et utvalg som skulle gjennomgå Tidsskriftets forhold til Legeforeningen som eier. Utvalgets rapport sendes nå på bred høring.

Et utvalg bestående av FaMes leder Cecilie Risøe, sentralstyremedlem Cecilie Alfsen, desisorutvalgets leder Gunnar Ramstad, redaksjonskomiteens leder Ola Dale, sjefredaktør i Tidsskriftet Are Brean, ansattrepresentant Merete Kile Holtermann (redaksjonssjef i Tidsskriftet), og sjefredaktør i det danske Ugeskrift for læger, Torben Kitaj, har på oppdrag fra sentralstyret gjennomgått forhold mellom Tidsskrift for den norske legeforening og Legeforeningen som eier (se vedlagte rapport). Bakgrunnen for utvalgsarbeidet er landsstyrets vedtak på landsstyremøtet 2015. Utvalgets rapport sendes nå på ordinær høring. 

Se høringsbrevet og rapporten for nærmere redegjørelse av arbeidet.

Saksbehandler

Hege Synne Rahm Avdeling for jus og arbeidsliv