Høring - Landsstyresak – utvalgsrapport – Tidsskriftets forhold til Legeforeningen som eier - intern høring

23. februar 2016

Høringsfrist 04.04.2016

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Hege Synne Rahm Avdeling for jus og arbeidsliv