Høring - Ny legespesialitet knyttet til akuttmottakene i sykehus

01. april 2016

Høringsfrist 27.05.2016

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Gro Reichelt Medisinsk fagavdeling