Høring - Utredning av fylkesmannens fremtidige struktur og størrelse

26. august 2016

Høringsfrist 20.09.2016

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Stine Kathrin Tønsaker Avdeling for jus og arbeidsliv