Intern høring - Landsstyresak - Juridisk bistandsprosjekt III

23. februar 2016

Høringsfrist 31.03.2016

Fristen er utløpt

Høringsgrunnlag

Et utvalg har på oppdrag fra Sentralstyret evaluert foreningens tilbud om juridisk bistand, og forslår tiltak for å styrke de juridiske tjenestene til medlemmene og finansiering av disse i vedlagte rapport.

Det bes om organisasjonsleddenes syn på utvalgets forslag.

Last opp vedleggene på høyre side.

Saksbehandler

Ida Øygard Haavardsholm Avdeling for jus og arbeidsliv