Intern høring - Lovendringsforslag – Legeforeningens lover § 3-8 Regionutvalg

25. februar 2016

Høringsfrist 04.04.2016

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Kvamme, Bente A. Avdeling for jus og arbeidsliv