Forskrift om befolkningsbaserte helseundersøkelser

11. september 2017

Høringsfrist 10.10.2017

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Ellen Røyneberg Avdeling for jus og arbeidsliv