Høring - Forslag om observatørstatus i sentralstyret for Akademikernes leder Kari Sollien

15. mars 2017

Høringsfrist 24.04.2017

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Bjørn Ove Ekern Kvavik | Avdeling for jus og arbeidsliv