Høring - Landsstyremøtet 2018 - Planlegging av helsepolitisk debatt, aktuelle saker m.m.

27. oktober 2017

Høringsfrist 08.12.2017

Fristen er utløpt

Høringsgrunnlag

Legeforeningen sender på høring forslag til saker til helsepolitisk debatt og aktuelle saker på Landsstyremøtet i 2018. Legeforeningens landsstyremøte 2018 avholdes 29. – 31. mai 2018 på Soria Moria.

For å forberede landsstyremøtet best mulig har det vært vanlig å be Legeforeningens foreningsledd om forslag til vinkling på den helsepolitiske debatten, og forslag til saker som skal behandles under Sak 9 Aktuelle saker.

Følgende tema foreslås til helsepolitisk debatt på landsstyremøtet i 2018:
Hva må gjøres for å styrke fastlegeordningen og de øvrige legetjenestene i kommunene?

Til Sak 9 Aktuelle saker på Landsstyremøtet foreslås følgende temaer:
-9.1. Strategi for Legeforeningens internasjonale engasjement.
-9.2. Hvor er mennesket i fremtidens arbeidsliv?

Sentralstyret mener at det er rom for 2-3 tema under Sak 9 Aktuelle saker. Foreningsleddene oppfordres derfor til å komme med andre forslag til saker, i tillegg til tilbakemeldinger på foreslåtte saker.

Saksbehandler

Gorm Hoel Samfunnspolitisk avdeling