Høring - Landsstyremøtet 2018 - Planlegging av helsepolitisk debatt, aktuelle saker m.m.

27. oktober 2017

Høringsfrist 08.12.2017

Fristen er utløpt

Legeforeningen sender på høring forslag til saker til helsepolitisk debatt og aktuelle saker på Landsstyremøtet i 2018. Legeforeningens landsstyremøte 2018 avholdes 29. – 31. mai 2018 på Soria Moria.

For å forberede landsstyremøtet best mulig har det vært vanlig å be Legeforeningens foreningsledd om forslag til vinkling på den helsepolitiske debatten, og forslag til saker som skal behandles under Sak 9 Aktuelle saker.

Følgende tema foreslås til helsepolitisk debatt på landsstyremøtet i 2018:
Hva må gjøres for å styrke fastlegeordningen og de øvrige legetjenestene i kommunene?

Til Sak 9 Aktuelle saker på Landsstyremøtet foreslås følgende temaer:
-9.1. Strategi for Legeforeningens internasjonale engasjement.
-9.2. Hvor er mennesket i fremtidens arbeidsliv?

Sentralstyret mener at det er rom for 2-3 tema under Sak 9 Aktuelle saker. Foreningsleddene oppfordres derfor til å komme med andre forslag til saker, i tillegg til tilbakemeldinger på foreslåtte saker.

Saksbehandler

Gorm Hoel | Samfunnspolitisk avdeling