Innspill til Helse- og omsorgsdepartementets Hjernehelsestrategi

15. september 2017

Høringsfrist 20.10.2017

Fristen er utløpt

Innspill til Helse- og omsorgsdepartementets hjernehelsestrategi

Helse- og omsorgsdepartementet skal lage en strategi for hjernehelse, og ønsker innspill fra fagmiljøene.

Hjernesykdommer rammer 1 av 3 i befolkningen, og sykdommene favner bredt – fra psykiske lidelser til akutte hodeskader, demens og andre sykdommer i hjernen.

Departementet ønsker derfor å få på plass en strategi for hjernehelse.

Strategien tar utgangspunkt i statusrapporten om Hjernehelse som ble utarbeidet sammen med fagmiljene i februar 2017.

Helse- og omsorgsdepartementet opplyser at strategien skal omhandle følgende målsettinger: 1) brukermedvirkning, 2) forebygging, 3) bedre forløp, og 4) forskning/innovasjon.

Saksbehandler

Bente Johansen Medisinsk fagavdeling