Intern høring - Søknad om opptak som spesialforening under Dnlf - Norsk forening for funksjonell og integrert medisin (NFIM)

27. oktober 2017

Høringsfrist 22.11.2017

Fristen er utløpt

Høringsgrunnlag

Norsk forening for funksjonell og integrert medisin (NFIM) søkte 18. juli 2017 om godkjenning som spesialforening. I den forbindelse sendes søknaden ut på bred organisatorisk høring til Legeforeningens avdelinger og spesialforeninger, i henhold til Legeforeningens lover.

På landsstyremøtet i Alta i 2013 ble det vedtatt endringer i vilkår for å ha status som spesialforening i Legeforeningen. Endringene innebar krav til medlemsstørrelse, krav til aktivitet og krav til spesialforeningens formål.

Sekretariatet ber Legeforeningens organisasjonsledd komme med innspill på om kravene for opprettelse av spesialforening vurderes som oppfylt for NFIM. Se vedlagt søknad og utkast til vedtekter fra Fedon Alexander Lindberg for mer informasjon om NFIM. Se også høringsbrev med utfyllende informasjon om Legeforeningens vilkår og sekretariatets foreløpige vurderinger.

Saksbehandler

Bente A. Kvamme Avdeling for jus og arbeidsliv