Intern høring - Søknad om opptak som spesialforening under Dnlf - Norsk forening for funksjonell og integrert medisin (NFIM)

27. oktober 2017

Høringsfrist 22.11.2017

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Bente A. Kvamme Avdeling for jus og arbeidsliv