Intern høring - Søknad om opptak som spesialforening under Dnlf – Norsk hodepineselskap

10. mai 2017

Høringsfrist 01.08.2017

Fristen er utløpt

Høringsgrunnlag

Norsk hodepineselskap søkte 5. februar 2017 om godkjenning som spesialforening.

På landsstyremøtet i Alta 2013 ble det vedtatt endringer i vilkårene for å ha status som spesialforening i Legeforeningen. Bakgrunnen for lovendringene var en opprydding i organisasjonen. Det stilles krav til medlemsstørrelse, krav til aktivitet og krav til formål. Etter § 3-9-1 (1) i Legeforeningens lover stilles det også krav om at søknad om godkjenning som spesialforening skal til høring i organisasjonsleddene.

Sentralstyret vurderer det slik at Norsk hodepineselskap oppfyller vilkårene etter § 3-9-1 i Legeforeningens lover for å bli godkjent som spesialforening. Se Legeforeningens høringsbrev for nærmere redegjørelse av Legeforeningens lover om vilkår for godkjenning, og vurdering av Norsk hodepineselskaps søknad.

Saksbehandler

Bente A. Kvamme Avdeling for jus og arbeidsliv