Forslag til endringer i forskrift om rett til trygderefusjon for leger, spesialister i klinisk psykologi og fysioterapeuter, og i forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos lege

27. november 2018

Høringsfrist 16.12.2018

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Siri Næsheim | Avdeling for jus og arbeidsliv