Intern høring - Inkluderingsutfordringer – Utvikling av ny politikk i Akademikerne

29. oktober 2018

Høringsfrist 17.12.2018

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Ingvild Bjørgo Berg Samfunnspolitisk avdeling