Intern høring - Policynotat om integrering av barn uten lovlig opphold i Trandum utlendingsinternat

28. februar 2018

Høringsfrist 16.04.2018

Fristen er utløpt

Fristen er utløpt, men du kan fortsatt laste opp eller endre ditt høringssvar.

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Just Haffeld Avdeling for jus og arbeidsliv