Intern høring - Policynotat om integrering av barn uten lovlig opphold i Trandum utlendingsinternat

28. februar 2018

Høringsfrist 16.04.2018

Fristen er utløpt

Fristen er utløpt, men du kan fortsatt laste opp eller endre ditt høringssvar.

Saksbehandler

Just Haffeld Avdeling for jus og arbeidsliv