Tilleggshøring om endringer i forskrift om opptak til høyere utdanning for opptak til studieåret 2019-2020, Medisin ved Universitetet i Oslo

09. oktober 2018

Høringsfrist 24.10.2018

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Øydis Rinde Jarandsen Medisinsk fagavdeling