Intern høring - Forslag om forlenget observatørstatus i sentralstyret for Akademikernes leder

07. mai 2019

Høringsfrist 31.05.2019

Fristen er utløpt

Høringsgrunnlag

Forslag om fast observatørstatus i sentralstyret for Akademikernes leder Kari Sollien for perioden 1.9.2019-31.8.2021 sendes med dette på organisasjonsmessig høring forut for landsstyrebehandling juni 2019.

I tråd med landsstyrets vedtak i 2017 har Kari Sollien møtt som fast observatør i Sentralstyret i perioden 2017-2019. Det ble i 2017 besluttet at ordningen skulle gjøres for to år av gangen, slik at det ble forelagt landsstyremøtet hvert valgår. Denne saken dreier seg derfor om en forlengelse av den ordningen man vedtok i 2017. Erfaringen med ordningen har vært god. Den sikrer god informasjonsflyt mellom Legeforeningen og Akademikernes leder, og sikrer at det er nær kjennskap til Legeforeningens interesser i Akademikerne sentralt.

 

Sentralstyret har valgt å sende saken på høring i forkant av landsstyremøtet for å sikre foreningsleddene en mulighet til å ytre eventuelle innvendinger mot ordningen. Dersom man har slike bes det om at disse sendes til sekretariatet ved Ida Øygard Haavardsholm, ida.oygard.haavardsholm@legeforeningen.no senest 31.5.2019.

 

Se vedlagte høringsbrev.

Saksbehandler

Ida Øygard Haavardsholm Avdeling for jus og arbeidsliv