Intern høring - Forslag om forlenget observatørstatus i sentralstyret for Akademikernes leder

07. mai 2019

Høringsfrist 31.05.2019

Fristen er utløpt

Fristen er utløpt, men du kan fortsatt laste opp eller endre ditt høringssvar.

Saksbehandler

Ida Øygard Haavardsholm Avdeling for jus og arbeidsliv