Intern høring - Forslag om forlenget observatørstatus i sentralstyret for Akademikernes leder

07. mai 2019

Høringsfrist 31.05.2019

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Ida Øygard Haavardsholm Avdeling for jus og arbeidsliv