Intern høring – Invitasjon til å fremme kandidater til Akademikerprisen 2019

04. mars 2019

Høringsfrist 18.03.2019

Fristen er utløpt

Fristen er utløpt, men du kan fortsatt laste opp eller endre ditt høringssvar.

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Gorm Hoel Samfunnspolitisk avdeling